ZARZĄD

PREZES
Nazwisko
Andrzejczak
Imię
Piotr
Kontakt
kom.606-720-259
VicePREZES
Nazwisko
Naskręt
Imię
Dariusz
Kontakt
kom. 785-352-545
SKARBNIK
Nazwisko
Maćkowiak
Imię
Arkadiusz
SEKRETARZ
Nazwisko
Nasrkęt
Imię
Grzegorz
KOMISJA REWIZYJNA
Nazwisko
Imię
Matuszak
Wojciech
Szperlik
Wioletta
Madej
Ireneusz